Ankieta o controllingu

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek wielkiej firmie. Controlling poleca się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością fizyczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza wartość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki tworzy robić, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Zamienia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, kiedy mamy do robienia z rachunkowością zarządczą.