Badz poliglota 2015

strefy ex

Obecnie mamy do wykonania kilka słów o jednym procesie tłumaczenia, co nie chodzi do najpopularniejszych, bo bardzo jest teoretyzować o czymś, co przez większy okres czasu jest instynktowne zaś nie do celu świadome. Kiedy tłumacz stoi przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie ma szanse zwołania specjalnej komisji, która pomoże mu wybrać odpowiednie słowo, nie może stwierdzić obecnego w sztuce słusznych tłumaczeń, ponieważ ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego daleko korzystne. Powiedzieć sobie pewne złożenia w myślach a samemu wybrać, które lepiej brzmi. Taka propozycja jest przecież jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na bazie informacji i doświadczenia, jakie stanowi przejmowane przez kilkanaście lat. Występuje on ponad dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tu o tak proste sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub robienie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym zbierana przez całe życie istnieje znacznie droga w rozwijaniu wrażliwości na określenia i wprawy w ich odpowiednim doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, natomiast zatem zależy od swoich preferencji. Taki książkowy proces opiera się z trzech poziomów:Ważny to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi znacznie dużo zrozumieć tekst, który bierze do przetłumaczenia. W ostatnim mechanizmie podkreślamy trudne słowa, aby znaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten stopień dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w innych fazach tego sezonu jest dopracowywany. Pierwsze poprawki które są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosce o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i dobrze jak właśnie istnieje to dodatkowe.Trzeci i jedyny krok to sprawdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Jednak każdy powinien dostosować ten proces do swoich upodobań, tak, aby otrzymać najwspanialszy rezultat.