Bank nasienia psow

Bank nasienia (spermy) to zajęcia, w jakich gromadzi się nasienie dawców. Potrzebują oni zadowolić dokładnie określone kryteria. Przede każdym w ich spermie powinna odnaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca wymaga funkcjonowań w właściwej jakości fizycznej, żyć w wieku do 35 lat również nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie zależy jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma dostarczana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym krokiem kwalifikacyjnym dawcy jest specjalny wywiad, podczas którego podawanych jest mu szereg pytań odnośnie jego istnienia seksualnego, przebytych wad i sytuacji rodzinnej. Później sprawdza się jego porażek w końca sprawdzenia, czyli nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie dociera do banku spermy na okres pół roku. Tylko po terminie ostatniego okresu wykonywa się kolejne pytania również na ich podstawie kieruje nasienie do dużych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną uwagę na odpowiednie przechowywanie nasienia. W rodzimym regionie praktyka oddawania spermy jest dalej jeszcze kilka znana, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie może jakiś. Zawsze na miar polskiego prawa samotne panie nie mogą zastosować z usług banku spermy (dziecko musi ponieważ na jego wielkości mieć również rodzica i mamę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary oraz mężczyźni będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą ujawniać swoim potomkom.