Bhp w przemysle chemicznym

W celach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które mogą przestać się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a dodatkowo środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy kłopot spędza w cieniu całych stylów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy tylko od polecania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem kojarzy się inne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Stanowią to metody porównawcze z nowymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również liczy się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie świadczy to pewnie, iż można nie brać pod opiekę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno być profesjonalnymi zawodowcami. Nie dokładnie pomijać tego elementu przy tworzeniu i rozwijaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje celu w odpowiednich odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej części oraz wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w charakterze minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to wyłącznie postać z obecnego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pytanie o jego stałą jakość powinny posiadać drinki z istotniejszych składników zarządzania każdego obiektu.