Branzowe tlumaczenia telekomunikacyjne

Tłumaczenia przygotowywane dla sektora telekomunikacji są tekstami dość rygorystycznymi zarówno pod względem formy, jak i treści samego przekładu, a także odnośnie kompetencji wymaganych od tłumacza. Ze względu na potencjalnych odbiorców, wśród tekstów telekomunikacyjnych wyróżnia się dwa charakterystyczne rodzaje dokumentów. Pierwszym typem są materiały adresowane do profesjonalistów, wymagające precyzyjnej translacji w celu uniknięcia jakichkolwiek ewentualnych niedomówień dotyczących konkretnego urządzenia, sieci, technologi czy usługi. Drugi typ stanowią teksty przeznaczone dla konsumentów firm telekomunikacyjnych, czyli wszelkiej maści umowy oraz oferty zaprezentowane sposób jasny i atrakcyjny, ponieważ mają zachęcić potencjalnych klientów do skorzystania z usług przedsiębiorstwa zlecającego tłumaczenia telekomunikacyjne.

Tłumaczenie telekomunikacyjne może dotyczyć wykonywania translacji opisów sieci teleinformatycznych, pakietów usług telefonii komórkowej, specyfikacji aparatów telefonicznych i systemów łączności, cenników usług telekomunikacyjnych, ekspertyz informatycznych, materiałów szkoleniowych dla pracowników firm, procedur systemów zarządzania jakością tudzież dokumentacji z przeprowadzanych audytów i tłumaczenia protokołów z posiedzeń międzynarodowych zarządów. Dynamiczny postęp technologii teleinformatycznych jest ściśle powiązany z rozwojem firm telekomunikacyjnych, co przekłada się na raptowny przyrost nowych terminów specjalistycznych oraz wpływa na systematyczną rozbudowę słownika branżowego. Tłumaczenia telekomunikacyjne tworzone są przez doświadczonych w tym fachu profesjonalistów, którzy ze specyficzną terminologią sektora telekomunikacyjnego stykają się codziennie, dlatego potrafią trafnie ocenić poprawność językową wykonywanych translacji.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl