Certyfikowane materialy odniesienia woda

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, wskazane jest traktowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach dotyczących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w klubie z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również punkty kontrolne, które idą w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia spotykające się w takich strefach powinny posiadać stosowne certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Stanowią to w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w dyrektywie, powinien być przygotowany razem z zamkniętymi w niej wytycznymi, co w praktyce jest doprowadzać do obniżenia ryzyka wybuchu i podniesienia poziomu bezpieczeństwa gości i akcesoriów (i środowiska) zarabiających w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.