Co to sa tlumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to drugi rodzaj tłumaczeń ustnych. Dzięki rozwojowi techniki, został on w dużej mierze wyparty przez tłumaczenia symultaniczne, czyli równoczesne, wymagające specjalistycznego sprzętu i szczególnych umiejętności tłumacza. Wciąż jednak istnieją sytuacje, w których tłumaczenie konsekutywne sprawdza się bardzo dobrze. Zwykle stosuje się je przy okazji spotkań o mniejszym stopniu sformalizowania, takich jak kolacje biznesowe, odbywajace się w niewielkich grupach wykłady, czy po prostu wycieczki turystyczne.
Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że tłumacz odtwarza treść przemówienia, dopiero po jego zakończeniu. W celu nie pominięcia żadnego fragmentu przez cały czas jego trwania sporządza notatki. Niekiedy wypowiedź dzieli się na kilka części, po których następuje tłumaczenie. Dzieje się tak, jeżeli prelegent przemawia bardzo długo lub wyjątkowo specjalistycznym językiem.
Ten sposób tłumaczenia wymaga od tłumacza dobrej znajomości języka poszczególnych branż i wysokiej koncentracji. Wierne odwzorowanie treści wypowiedzi, w oparciu o pamięć i na bieżąco sporządzane notatki, to zasługa wielu lat nauki i doświadczenia.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl