Czwarta dyrektywa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sytuacji zasadniczych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych oddanych do zysku w strefach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w technologia szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie musi spełniać produkt w współzależności od centra w którym będzie on przyjmowany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne czerpiące z drugich ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym obsługiwana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie wycofany z sektora. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.