Czym sa tlumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze wymagają nie tylko kompetencji lingwistycznych, ale i bogatej wiedzy z zakresu prawa, dlatego bardzo często wykonują je osoby posiadające wykształcenie prawnicze. W przypadku tłumaczeń prawniczych istotne jest każde słowo a drobna pomyłka może mieć poważne konsekwencje. Niedopuszczalne są jakiekolwiek nieścisłości, więc ważna jest znajomość terminologii oraz przepisów prawa i wymogów redakcyjnych co do tego typu tekstów. Niezbędny jest przynajmniej merytoryczny nadzór prawnika nad pracą tłumaczy.

Tłumaczenia prawnicze możemy podzielić na ustne (konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe) oraz tłumaczenia pisemne. Tłumaczenia prawnicze ustne wykorzystywane są przy okazji różnego rodzaju konferencji i wykładów z dziedziny prawa, których uczestnicy nie porozumiewają się w tym samym języku. Często, obecność tłumacza prawnika jest niezbędna podczas spotkań biznesowych i biznesowych transakcji, gdzie prowadzone są negocjacje i zawierane umowy. Obycie się bez wyspecjalizowanego w dziedzinie prawa tłumacza jest także niemożliwe podczas postępowań sądowych i administracyjnych. Spośród tłumaczeń prawniczych możemy nawet wyszczególnić tłumaczenia sądowe, których wykonywaniem zajmują się tłumacze przysięgli.

Tłumacze przysięgli zajmują się także wykonywaniem tłumaczeń pisemnych. Są oni uprawnieni do uwierzytelniania umów, dokumentów i odpisów. Jeżeli więc zależy nam, by tłumaczony dokument lub umowa nie utraciły mocy prawnej, musimy udać się do tłumacza przysięgłego.

Jeżeli poszukujemy tłumacza powinniśmy kierować się jego specjalizacją. Bogate doświadczenie i wiedza w węższej dziedzinie jest dla nas gwarancją, że tłumacz wykona swoją pracę dobrze. W dużych miastach, takich jak Warszawa, jest wiele biur profesjonalnie wykonujących tłumaczenia prawnicze.