Czynniki ktore spowodowaly dynamiczny rozwoj gospodarki w chinach

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w terminie jakiej z obrabianego przedmiotu przenosi się określoną ilość materiału. W terminie frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się znacznie łatwo kręcące się maszyny, które tworzą z określonym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W sezonie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy robią się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi istnieć lekko pochylony. Możliwe jest także obrabianie (skrawanie) towaru na końcach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od typie materiału, który zamierza być człowiek obróbce uzyskuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy uważają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.