Depresja zimowa leczenie swiatlem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, najpoważniejszy kłopot zdrowotny XXI wieku. Przez masa lat ją poruszano na manowce medycyny, lekceważono, nie wykorzystywano się złymi i zachowano ich samym sobie. Do dziś depresja pozostaje tajemniczą i nie do kraju rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie swej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm oraz brak umiejętności znalezienia przyjemności i zabawie, zaburzenia snu to tylko wybrane spośród jej objawów. Choć utrudnia ona złym granie w bardzo bogatym stopniu, skoro nie są oni w kształcie poradzić sobie z prostymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma silną i praktyczną pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną i pomożenie z najdroższego środowiska i środowiska. Bezpłatna pomoc psychiatryczna posiada wiele form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) plus stanowi oferowana przez wielkie ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługa psychologiczną i psychiatryczną w Terenie Pomocy Specjalistycznej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – idą do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia społeczne i same;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda szkoła jest przypisana do pewnej poradni, gdzie o usługa mogą ubiegać się dzieci i duzi;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do niedawna jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była traktowana za coś wstydliwego, spośród obecnego same względu wiele pań chciałoby pozostać sam na sam ze naszą wadą. Dziś, na wesele, ta bariera coraz częściej zostaje przełamana, coraz dużo pań nie boi się przypominać o pomoc. To funkcja licznych akcji podnoszących świadomość czystych i złych, przyciągających opinię na miarę problemu i przełamujących konwenanse, że psychiatra toż “ostatni z wariatów”.