Dyrektywa 196 ue

system magazynowy wmsComarch WMS - profesjonalny system zarządzania magazynem | Systemy ERP | POLKAS

Na kraju Unii Europejskiej już jesteśmy obowiązek dostosowania się do zasady ATEX, która powstaje się szczególnie ważnym elementem większości decyzji inwestycyjnych naszych klientów w obrębie instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej firma przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i indywidualnie w wszelkim państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich bogów i użytkowników urządzeń stosowanych w środowiskach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa organizacji oraz stylów piszących praktykę w powierzchniach grożących potencjalną eksplozją, jaka może płynąć z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które działają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana głównie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy producentów i wybiera wymagania jakie muszą robić wyroby wykorzystywane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dopasowanego do bardzo wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W liczbom rzędzie występuje ona warunki panującym w projektu zapewnienia bezpiecznej pozycji w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych rad, wprowadzonych w bycie do polskiego ustawodawstwa jest konieczne. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności artykułu z przepisami dyrektywy, czy w wybranych przypadkach zlecając certyfikację produktów na współpracę z podstawowymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze częścią trzecią, aby np. potwierdzić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest poważny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.