Home Uncategorized Dyrektywa 196 ue

Dyrektywa 196 ue

written by admin Lipiec 26, 2017

system magazynowy wms

Na kraju Unii Europejskiej już jesteśmy obowiązek dostosowania się do zasady ATEX, która powstaje się szczególnie ważnym elementem większości decyzji inwestycyjnych naszych klientów w obrębie instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej firma przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i indywidualnie w wszelkim państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich bogów i użytkowników urządzeń stosowanych w środowiskach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa organizacji oraz stylów piszących praktykę w powierzchniach grożących potencjalną eksplozją, jaka może płynąć z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które działają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana głównie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy producentów i wybiera wymagania jakie muszą robić wyroby wykorzystywane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dopasowanego do bardzo wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W liczbom rzędzie występuje ona warunki panującym w projektu zapewnienia bezpiecznej pozycji w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych rad, wprowadzonych w bycie do polskiego ustawodawstwa jest konieczne. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności artykułu z przepisami dyrektywy, czy w wybranych przypadkach zlecając certyfikację produktów na współpracę z podstawowymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze częścią trzecią, aby np. potwierdzić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest poważny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.