Dyrektywa unijna odnawialne zrodla energii

elzab k10Elzab K10 - kasa fiskalna Polkas

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć wypełnione przez wszystkie produkty, które są oddane do użycia w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w działanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego materiału w rejonach, w jakich potrafi żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z racjami atex oraz za dostosowanie danego materiału do ostatnich części. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, które dobierają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest owo dziedzina, gdzie uprawia się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią obecne stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, kiedy duża dawka energii wychodząca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru powraca do wybuchu, który tworzy ogromne zagrożenie dla trwania a zdrowia ludzkiego.