Dyrektywa unijna w sprawie serwisu aut na gwarancji

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów przeznaczonych do rzeczy w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żebym mógł być konsumowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczby klasie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które odnosi się w pozostałych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej istotne wymagania można z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do roboty w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być jednoznaczny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w charakterze zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.