Eureka kanaly wentylacyjne

W pomieszczeniach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest duże prawdopodobieństwo wybuchu. Dlatego w jakimkolwiek przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje dobre z poradą atex (atex installation), które są za zadanie zwolnić z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako daleko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w stron ramion samonośnych, ssaw i okapów znalezionych w tłach zagrożonych. Należy myśleć o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które usuną z ziemie nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę także nie dopuszczać do zbierania się w pomieszczeniu niezliczonej miar zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna być uziemiona, nie organizować w sobie ładunków elektrostatycznych co może sprawić iskrzenie i potem wybuch. Kanały odciągowe uważają być wyprodukowane ze stali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Wykorzystane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, są za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym zwyczajem jest zaopatrywanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, teraz na wstępie taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być prawidłowe i zgodne z zasadą atex. Przeprowadza się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy zwrotne a układy samoczyszczące za długie natężenie pyłu w budowie. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami wysokiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie umowy także są wspólne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam być jak najmniej wszystkich plus toż wyłącznie osoby, które w takich mieszkaniach pracują. Przestrzeganie wszystkich myśli i norm jest rzeczą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble oraz akcesoria objęte dyrektywą atex są bezpośrednie specjalne oznaczenia i atesty uważające się w polu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: siedzące w górnictwie, robiące w przyszłych pomieszczeniach. Ta wyjątkowo ważna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.