Gaszenie pozaru samolotem gra online

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najłatwiejszy a najbardziej atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przesadzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co działa z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najszersze wykorzystanie. W relacji od posiadanego składu mogą być stosowane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najprostszy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi proste zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne leczenie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi stanowić konsumowana w przypadkach płonięcia tych jednych materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na tym, że wodę można stosować w jakimś miejscu, a parę jedynie w cichych mieszkaniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do nowych substancji, a także prawdy ich użytkowania i kopania w rejon pożaru.