Kable przeciwwybuchowe

Niektóre stanowiska pracy bywają mocno zagrożone wystąpieniem wybuchów, co jest poważny problem powiązany z bezpieczeństwem osób żyjących na poszczególnym obszarze. Atmosfera wybuchowa może pojawić się w takich miejscach pracy, w których ogromne części pyłów, gazów palnych lub mieszaniny powietrza są produkowane, magazynowane bądź też przetwarzane w obecności tlenu. Wynika to domów przemysłu drzewnego, elewatorów zbożowych, drukarni, zakładów chemicznych, lakierowni, cementowni, młynów, czy same elektrociepłowni.

altumComarch ERP Altum | Systemy ERP | POLKAS

W takich miejscach konieczna jest wówczas analiza ryzyka wybuchu, czyli kompleksowa ocena ryzyka wybuchu. Stosuje się więc ze skrupulatnym okiem i badaniem instalacji, używanych mieszanin oraz substancji oraz będących procesów. Istotne jest również dokładne określenie możliwości wystąpienia źródeł zapłonu, prawdopodobieństwa i przyszłego czasu pojawiania się atmosfery wybuchowej. Niezwykle istotnym składnikiem bywa i ustalenie przewidywanych rozmiarów i produktów danego wybuchu.
Analiza ryzyka wybuchu, po części zbierania wszelkich informacji dotyczących oceny ryzyka, idzie do określenia konkretnej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej, której wdrożenie pozwala ograniczyć albo te zupełnie zapobiec możliwościom składania się atmosfer wybuchowych oraz zapewnia ograniczenie nieplanowanych i szkodliwych efektów wybuchu.
Dokładne zalecenia związane z użyciem organizacyjnych oraz technicznych środków znacznie ograniczających ryzyko wybuchu powinno zawierać charakter dokładnie opracowanej dokumentacji i powodować konkretną koncepcję ulepszenia poziomu bezpieczeństwa wybuchowego, wraz z weryfikacją już wdrożonych systemów chroniących przed wybuchami.
Analiza ryzyka wybuchu jest to elementarny dokument, niezbędny w jakimś środowisku pracy zagrożonym układaniem się atmosfer wybuchowych.