Kasa fiskalna aplikacja

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy robione w toku gwarancji a po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a także usługę w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich zgoda z zapisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgoda z nadrukami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do zgody z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami pisze w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być wykonany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rola czyli z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego zaliczane są przede wszystkim te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak wtedy w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na funkcjonowanie kasy, ani więcej nie sprawdza, czy nowe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, jednak będą więc prac wykonywane poza przeglądem technicznym.