Kasa fiskalna innova presto

Każdy przedsiębiorca mający w prywatnej nazwie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z bogatymi kłopotami, które dania te potrafią tworzyć. Jak każdy sprzęt komputerowy, kasy nie są wolne od wad i czasem się psują. Nie każdy właściciel firmy wie, iż w wszelkim elemencie, w którym realizuje się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien stanowić nowe takie urządzenie - dopiero na fakt awarii tego głównego.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/moduly-erp/Moduły ERP - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania towarów czy usług może wywoływać nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to list sprzedaży w momencie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych zgodnie z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W tekście tym wpisywane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, a także spotykają się tam porady dotyczące fiskalizacji kasy czy zmiany jej pamięci. W książce serwisowej wpisany pragnie istnieć także numer unikatowy, jaki stał nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa i adres lokalu, w jakim kasa jest stosowana. Całe te wskazówki są niezbędne w przypadku kontroli z tytułu skarbowego. Wszelkie zmiany w pamięci kasy natomiast jej naprawa należy do działań specjalistycznego serwisu, z którym wszystek przedsiębiorca używający kas, powinien stanowić podpisaną umowę. Co znacznie - należy informować urząd skarbowy o wszelkiej zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna odbywać się w tryb ciągły, dlatego w przypadku zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić pamięć na następną, mając przy tym o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej potrafi być - podobnie gdy jej naprawa, dokonany tylko i jedynie przez uprawniony podmiot. Ponadto czynność taż musi być wypełniona w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej dokonuje się odpowiedni protokół, którego jeden egzemplarz dociera do urzędu skarbowego, i pozostały do przedsiębiorcy. Musi on ten protokół przechowywać zgodnie z pozostałymi dokumentami powiązanymi z kasą fiskalną - jego zabieg może skutkować nałożeniem kary przez urząd.