Kasa fiskalna kosmetyczka

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest realizowana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, a stosowanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w życie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX także być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w tłu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wdrażana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu dobrzy można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy także jednostek dorosłych.