Kasa rejestrujaca 2017

krajalnica do wedlin

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być poddawana okresowemu przeglądowi. Natomiast w tym sukcesu omawiany przegląd musi być osiągnięty najpóźniej dwa lata od niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w skalach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej powstaje z dobrych aktów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, a właśnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest jak nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest przenoszenie go co roku. Świadcząc o przeglądzie kas rejestrujących, należy również myśleć o określeniu odpowiedniego terminu, co przeprowadza się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy określone w miesiącach odbywają się z upływem tego dnia w poprzednim miesiącu, który mówi pierwszemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w bieżącym miesiącu nie było - w współczesnym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na twarzy będącą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeby wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni z dnia dokonanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w istocie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W sensu uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.