Kopia paragonu z kasy fiskalnej posnet

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie wewnątrz mikroświata, są one urządzeniami zaprojektowanymi w sensu obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne elementy są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop tworzy się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, jakie są postawione na brzegach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek oddany do punktu prezentuje się mianem obiektywu. Z kolei drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i akceptuje on wykonywanie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony wewnątrz obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który stanowi spostrzegany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze powodu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz badany jest udany, powiększony oraz prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów ludzi do doświadczeń na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych zaleca się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego? Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych liczą na uzyskaniu próbki z przeznaczonego wyrobu, a potem wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej dziedzinie, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a także jego stopów i wad niewidocznych gołym okiem stanowi istotny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Gwarantują one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i wskazanie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne pozwolą na budowanie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń i innych części materiałowych.