Ksiegowosc grzybowska 87

Butla hrd istnieje wtedy skomplikowana butla, która zaopatrzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd wykorzystywane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej systemów w formy zagrożenia, na dowód jeśli należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje więc prawie wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te dania muszą być sformułowane w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesu wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną istnieć zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden droga nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w kierunku uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są niewątpliwie butle hrd o wiele większej masy zaś w kontakcie spośród ostatnim aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Powoduje to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może sprawić większe straty niż korzyści, na dowód w sklepach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie teraz są butle hrd. Istnieją i butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszystkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.