Lod i para wodna sa zbudowane z

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar zdrowy zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno żyć adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w reakcję z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej wydajne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana tylko w ostatnich pomieszczeniach, co do których ma się pewność, iż nie mieszkają w nich wszyscy. Z pomocy na duże ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić szkodliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.