Lukasz pospiech krakow

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal wszystkie znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów daje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest absolutnie woda. Przecież nie w wszelkim przypadku można się nią służyć. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród obecnego, że można ją wiązać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie ważna spośród niej wykorzystywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na proponowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. A w obecnych przypadkach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.