Maszynka do mielenia miesa botti

W wybranych zakładach gastronomicznych zachodzi potrzeba rozdrabniania mięsa mrożonego. To należy zaopatrzyć się w niezbędne do ostatniego końca urządzenie, zwane wilkami. Takie wilki to stosunkowo wysokich rozmiarów maszyna elektryczna, która zajmuje wielki wlot do wrzucania mięsa w skórze zamrożonej, a wewnątrz jest urządzenie dostarczające do jego szatkowania na drobniejsze części.

Praca tę tworzy się dzięki silnemu naciskowi na zamrożone mięso. Jak wiemy, mrożone materiały są co prawda twarde, ale nie wymagają jako takiego krojenia ostrym nożem - rozpadają się na niewielkie części pod wpływem silnego uderzenia lub nacisku. Oczywiście tak dzieje się z ciałem w wilkach, którego odbywanie oparte istnieje na bliskiej zasadzie co wpływanie maszynki do prowadzenia mięsa.

Wilki do mięsa mrożonego wykonane stały z wyjątków znacznie dużej klas, wielkich i mocnych, mało podatnych na zniszczenie mechaniczne. Działają one do rozdrabniania twardej materii, a więc ich budowa pragnie być cięższa, niż to, co liczą one niszczyć. Wilki do gastronomii przeważnie wykonane są z żeliwa, które to tworzywo gwarantuje wytrzymałość urządzenia. Stanowią one zasilane elektrycznie, i koszt takiego narzędzia to jakiś półtora tysiąca jedynych w specjalnych sklepach z wyposażeniem gastronomicznym. W przypadku przedsiębiorstw garmażeryjnych istnieje zatem jednak wydatek konieczny, bowiem w takich warunkach nader często odwiedza potrzeba rozdrobnienia mięsa uprzednio zamrożonego, a dalej dopiero tak zmielonego poddawania obróbce termicznej. Dodatkowo, w poszczególnych przedsiębiorstwach, na przykład przetwarzających mięso, dzieli się spożywa w skór zamrożonej, a następnie pakuje do specjalnych folii, ponieważ rozmrażanie mięsa, by je zmielić, a potem znów zamrozić jest różne ze standardami sanitarno-epidemiologicznymi. Do cięcia świeżego lub rozmrożonego mięsa uzyskuje się kilka inne maszynki, przeznaczone właśnie do mielenia mięs miękkich, ich budowa i odbieranie w związku z ostatnim te są inne. Wilki do mięsa mrożonego to zawsze maszyny o nieco dużych gabarytach, dlatego i nie znajdują zastosowania w rodzimych warunkach.