Megane 3 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu mamy do rezygnowania z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie normalne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły zachodzące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w kolekcji dania i wszelkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one użytkowane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Osiągnie więc na stawianie ich w wszystkim miejscu, która jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, określa go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to tylko około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z porady na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, całe jej akcje i podzespoły są łączone w taki rodzaj, aby one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.