Netykieta i zasady bezpieczenstwa

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą spełnić produkty łączone w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia wykonane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodę z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć również zawarte następujące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów konkretnego biura i stosować na wagę jego ofert wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.