Obowiazek kasy fiskalnej od 2015 r

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest każdy przedsiębiorca, który tworzy usługi czy dokonuje sprzedaży na sytuację osób fizycznych i rolników rozliczających się na podstawie ryczałtu. Do kraju 2016 roku podatnicy mogą też mieć z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy. Drinkom z przepisów, który działa do celu 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne obroty w minionym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły realizację w terminie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia kampanie w określonym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, które muszą robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie robią naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w przeciągu 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten tenże obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z opcją spłacenia ich w nowy styl niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy liczyli się na platformie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż tak wymaga być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników a jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, materiałów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.