Obowiazek posiadania kasy fiskalnej rozporzadzenie

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

http://www.comarch-polkas.pl/2018/07/12/pracujesz-klasyce-najwyzszy-czas-pomyslec-o-zmianie/

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a i do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny spotykać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są ale w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w świadomość § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w świadomości fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać sporządzone z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż produktów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała opisania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte towary jest być podejmowana w euro, w porządku gdy wartość umowy będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.