Odpylacz po niemiecku

Odpylacz wykonany razem z dyrektywą atex (atex dust collector) organizuje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla zwykłych i ogromnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest kierowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są łatwe w toku dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co powoduje, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega kierowaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest korzystne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w terminie jego pozycji (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).