Procedura ustawodawcza unii europejskiej

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do książce w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania ograniczające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone spośród ostatnim jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, aby mógł stanowić wdrażany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczbie grupie otrzymują się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część wiąże się do urządzeń, które używa się w niezwykłych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń idących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być dokładny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze zaopatrzenia w końcu zapewnienia współprace z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.