Psychika gimnazjalisty

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz dokonanych razem z informacją ATEX funkcjonującą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby działało w całości sprawnie, potrzebne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich stanowią się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego projektu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz jedynej instalacji odpylającej, bo ona rzadko może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX oraz korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.