Serwis kas fiskalnych radom

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w okresie kiedy zaczynamy i zamykamy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej zmianą, jest człowiek firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co bynajmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które jest zakończone egzaminem. W sezonie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na pełne typy urządzeń fiskalnych, które znajdują się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację także swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są uprawnione do pisania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a dodatkowo wysyła jego możliwości do Urzędu Skarbowego.

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/zgloszenie-kasy-fiskalnej/

Ciekawostki: Uprawnienia podejmuje się na okres jednego roku i traktuje ono stałego typu kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi odpowiednia do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest przymuszony do ciągłego podnoszenia swoich wiedz poprzez udział w warsztatach produktowych, powinien również co roku wystąpić z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to zajmowanie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest przymuszony do zaopatrywania konsumentów w środki eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas finansowych w części do tego właściwej, nie jest prosta do prowadzenia serwisu także wymaga poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i tylko wtedy, jeżeli jest człowiekiem firmy związanej z producentem umową dealerską.