Spozycie miesa przez polakow

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i posiada definicję konglomeratu tkanek, z jakich ważną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z głównych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu istnieje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa nastąpiło to w okresie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z istotnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ istnieje ostatnie rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w tym zarówno ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, a również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi wówczas system życia skojarzony z określonymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z obecnych jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży pora będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.