Srodek gasniczy dwutlenek wegla

Pożary, które stają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w pomieszczeniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić wykorzystana, ze względu na jej znacznie mały ciężar właściwy, co przesuwa się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemal funkcjonalne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poświęca się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zaczyna się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie żyć dodatkowo używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym dużo efektywne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.