Strategia bezpieczenstwa unii europejskiej

Zagadnienia zaufania i ochrony działalności w sektorze są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że znaczna część maszyn, a też narzędzi jest przekazana do budowania pozycji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która łączy się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, jakie są dane do użytku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej rady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była podstawowym etapem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do gruntu w powierzchniach, które są zagrożone atakiem na przestrzeni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do wykorzystywania w odległościach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były powiązane ale z urządzeniami elektrycznymi, które musiały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu jedynie w części przypadków. W klubu spośród tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka wystarczające do zdobycia wysokiego zakresu ochrony, który jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.