Strefa szczegolnego zagrozenia tapaniami

Jeżeli w danym pomieszczeniu wydobywają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a też efektywny zapłon, można rozmawiać o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to system, który jest brany do stłumienia wybuchu.

Jego realizowanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go spróbowana i efektywna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego wadami jest ponadto to, że dodaje się do wewnątrz oraz na zewnątrz, jest swój w manipulacji i transporcie, Posiada również łatwą i silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Stanowi więc znacznie rozległa i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane powszechnie do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej dziedzinie przemysłu. Istnieją zarówno doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on realizowany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo małym okresie. Są one dokonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, dostosowuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one dokonane wodą, która kieruje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odrywa się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda porusza się gotować, a obiekt natychmiast wypełnia się parą. Butle te są wykonane zgodnie z regułą ATEX.