Strefy zagrozenia wybuchem 0 1 2

Urządzenia dedykowane do produkcji w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek produkt, oddany do użytkowania w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm związanych z ostatnią zasadą, która daje szczegółowe wymagania jeśli idzie o poszczególne produkty. Oraz warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być problemem regulacji wewnętrznych działających w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje te nie mogą lecz być sprzeczne z zasadą, również nie mogą podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i poznać procedurę oceny zgody z obowiązkowym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na starcie XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano ogromnego miejsca do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wtedy do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i dający się metan. Jako, że potrzeba jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano inne standardy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny stanowi jedynym z wielu potwierdzeń, że dopasowywanie się do wielkich wartości, połączonych z artykułami w strefie zagrożenia początkiem jest obowiązkowym obowiązkiem każdego właścicielowi i człowieka. Zabieg tego celu powoduje zarówno straty w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak opisuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian tworzącym na planu likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Przyjmowanie się do powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest pierwszą zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają zdarzać się rzadko, to natomiast ważnymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego zakończenia pracy, niestosowanie się do zasad etc. Dostosowywanie się do zasady ATEX i norm z nią połączonych jest pierwszym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług połączonych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie stawiaj się do wykorzystania artykułów z zdrowymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!