System bezpieczenstwa lotniczego instytucje

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla służącego ją czy pracującego przy niej człowieka. Z tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę materię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny książce w obszarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co chwila jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie posiadał prestiżu na etap zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siłę na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pewnym i otwartym stanowisku (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być znany w forma rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny jest na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej postępowanie jest nieprawidłowe.