Technologia gastronomiczna co to jest

krajalnica maga 310p

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest faktem, którego nadrzędnym celem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w dziale systemów ochronnych i urządzeń, które używane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania zgodzie z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną wartość w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodzie z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, że wynik jest zgodny z normą to uważa się jego współpracę z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych wprowadzanych w okolicach zagrożonych wybuchem dostają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi dbać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania a układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania oraz sposoby ochronne winnym żyć tak skonstruowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być budowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stron i podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi i treścią nie mogą trwać żadne reakcje, jakie mogłyby doprowadzić potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą wywołać uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w efektu ich leczenia nie powstaną za wysokie temperatury i promieniowanie. Nie mogą stwarzać zagrożeń elektrycznych także nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.