Tlumaczenie symultaniczne wybrac specjaliste

Tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych, dlatego też od tłumacza wymaga się nie tylko dużych kompetencji, ale też bardzo konkretnych cech charakteru. Związane jest to nie tylko z techniczną specyfiką samego tłumaczenia, ale też z faktem, że pomyłki są w tym przypadku niemal nie do wyłapania, a od dobrego przekładu często zależą ważne decyzje. Czym więc należy się kierować, by uniknąć problemów
i wybrać dobrego specjalistę?

Konferencje, posiedzenia, wykłady – na wszystkich tego typu spotkaniach w gronie międzynarodowym tłumacz symultaniczny ma pełne ręce roboty. Przykładem są posiedzenia Parlamentu Europejskiego, gdzie spotykają się politycy z wielu krajów, mimo wszystko nie zawsze płynnie mówiący w jednym z wiodących języków europejskich. Przemawiają, często używając swojego języka ojczystego. W oddzielnym, przeszklonym stanowisku tę przemowę w słuchawkach słyszy tłumacz i na bieżąco tłumaczy do mikrofonu, tak, by pozostali na sali prelegenci mogli odebrać ten sygnał w swoich słuchawkach. W czasie jednego posiedzenia pracuje wielu takich tłumaczy, by każdy z europarlamentarzystów mógł zrozumieć wystąpienie kolegi. Jak widać, od znalezienia dobrego specjalisty zależy w takiej sytuacji bardzo wiele. Trudność takiego tłumaczenia wiąże się z faktem, że w tym samym czasie tłumacz musi wysłuchać i zrozumieć prelegenta, dokonać przekładu i odtworzyć do mikrofonu komunikat docelowy. Ponieważ w słuchawkach słyszy tylko przemawiającego, nie ma możliwości pełnego kontrolowania swojego głosu, co stwarza dodatkowe problemy. Czego więc w takim razie wymagać od dobrego tłumacza symultanicznego?

Warunkiem absolutnie koniecznym jest oczywiście perfekcyjna znajomość obu języków. Nie ma możliwości, by dobrego tłumaczenia dokonał ktoś, kto nie włada nimi świetnie – na zastanawianie się i wątpliwości nie ma bowiem czasu, tłumacz nie może poprosić przemawiającego, by ten chwilę zaczekał. Z tego też względu taka osoba powinna charakteryzować się dużą odpornością na stres i mieć podzielność uwagi. Pożądanymi cechami są także refleks, dobra dykcja i wysoka koncentracja. Ocena tłumacza na odległość jest więc bardzo trudna, dlatego podstawowym kryterium powinno być doświadczenie. Ciężko sprawdzić jak w sytuacjach stresowych zareaguje nieznana nam osoba i jak wysoka jest podzielność jej
uwagi, natomiast duże doświadczenie tłumacza świadczy zwykle o tym, że ktoś sprawdził to już przed nami i prawdopodobnie nie był zawiedziony.

Wybór dobrego specjalisty od tłumaczenia symultanicznego często jest bardzo istotny, dlatego lepiej nie zostawiać tego przypadkowi – duże doświadczenie i odpowiednie cechy charakteru tłumacza sprawią, że ryzyko niepowodzenia spadnie do minimum.