Urzadzenie do pakowania prozniowego cena

Próżniowe pakowanie żywności jest najspokojniejszym systemem na bezpieczeństwo jej przed zepsuciem. Z obecnej drogi korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można wyróżnić akcesorium do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w worku foliowym, czy w pojemniku do tego danym. Urządzenia te powodują zgrzewy na krawędzi worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią stanowić kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym ważną wilgotność, konsystencję, smak i zapach, a dodatkowo są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na forma działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w którego wnętrzu stawia się worek wraz z artykułem. Jej szybką wadą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu podejmuje się powtarzalność procesu pakowania, również możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi istotne przy pakowaniu delikatnych produktów. Zaletą istnieje jednocześnie możliwość wykorzystania w toku produkcji, znacznie popularnych worków typu PA/PE, co dobrze redukuje koszty. Pakowarki komorowe, mogą posiadać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu istnieje pełny wybór pakowarek komorowych, co zezwala na jej dobrzy dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich charakterów, i wielkości. Poświęcone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym w produktem, uważa się na zewnątrz, oraz do środka, na listwę zgrzewającą, nasuwa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania stosuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwalają na pakowanie produktów o fantazyjnych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Wadą jest więcej wiele niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność i doskonalsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są szczególnie dla młodej gastronomii i gospodarstw domowych.