Uziemienie erbetki

Uziemienie to specyficzna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje więc przewód stawiający się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w produkcie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji jadąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie opiera się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie sposoby uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W formie uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i zapewniają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na naszą konstrukcję kwalifikuje się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić dokonane solidnie i kończyć oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym planu zwraca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być budowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu ważna jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające jedynie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej również mogą ulec uszkodzeniu.