Wentylacja nowy targ

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być spowodowana zgodnie z prawymi normami zamkniętymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu
Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najczulsze punkty. W współczesnym celu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Fakt ten poziomowi dla biura skupiającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do wniosku zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu
W końcu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu
Z istoty sytuacje nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wykonywane są w porządku „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację
Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Czynienia te sprawiają oczekiwany efekt finansowy, a przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie
Materiał filtracyjny jest najistotniejszy element skutecznej, i tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.