Wykonanie przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane jest dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich składników i części.

multivac c200Multivac C200 - pakowarka próżniowa Polkas

W ruchu ze grubymi rozbieżnościami w dziale bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo lżejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.
Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do czynności w niniejszych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):
– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do rzeczy w powierzchniach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na stanowiskach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.
Wszystkie urządzenia EX, powinny być odpowiednio oznaczone i przejść szereg testów, które liczą na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i świadczenia tego rodzaju urządzeń.
Bardzo na problem Atex znajdziesz tutaj.