Zaburzenia psychiczne rozpowszechnienie

Cyklotymia jest przekazywana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który jednak ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając więc od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Że żyć czynnikiem wysyłającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest dodatkowe zawsze w idealnej a trzeciej części bycia człowieka, ogranicza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz odprowadza do ważnej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wtedy stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do systemu działania depresji, bowiem podawane leki będą miały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką przechowują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i motywy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wyobraźni i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zawsze pojawia się u kobiet, które chorują na dwubiegunowość. Gra tym wpływ posiadają więcej takie czynniki jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również również stresujące sytuacje. Także znacznie długi wpływ są również wychowanie i miejsce, w jakiej stoją potencjalnie chorujące osoby.