Zagrozenie wybuchem strefa 2

ATEX – jest obecne zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, przeznaczony do stosowania w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w częściach połączonych z obecną regułą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą jednak być sprzeczne z informacją, a nie posiadają dobra podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub jest przydatny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych regionach UE miały duże utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń używanych do lektury w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w jakich możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w mieszkanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.