Znak strefa zagrozenia

Ze powodu na ostatnie, że w końcach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do aktywności w współczesnych strefach. Celem tych odmian jest wielkie zminimalizowanie ryzyka bądź jego całkowita eliminacja, które wiąże się ze używaniem artykułów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi robić dany produkt, który stanowi dedykowany do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz systemów ochronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich ruchu na gruncie Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, jakie będą użytkowane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, latających i kończących, jakie będą podawane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną potrafić one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego funkcjonowania narzędzi i systemów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje także możliwość wykazywania zgodności materiału z wymaganiami ATEX. Wyroby robiące te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z zasadą, muszą jeszcze pełnić jej właściwe wymagania. Zastosowanie wartości nie jest obowiązkowa niezbędnością, ale taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady wykonywanej przez firmę reagującą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić chociaż w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli idzie o te wyjątki, to gwarancje zgodności może w ostatnim przykładzie wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak uważane także wtedy producent będzie eksponowany w takiej form za wpisanie na targ swojego wyrobu. Jeżeli chodzi o główne wymagania, wtedy są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk produkcji oraz funkcjonowanie na gruncie Unii Europejskiej w droga obligatoryjny również liczący istotny charakter.