Kiedy korzystać z usług agencji tłumaczeń w Warszawie?

Kiedy korzystać z usług agencji tłumaczeń w Warszawie?

Prowadząc swój własny biznes w Warszawie – stolicy naszego kraju i jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce – należy mieć w dalekiej lub nieco bliższej perspektywie możliwość przeniesienia lub poszerzenia swoich wpływów na rynki zagraniczne. Coraz więcej polskich firm sięga po zagranicznych klientów, a te, które tego nie robią borykają się jedynie z problemem bariery językowej – gdyby jednak byli w stanie go przezwyciężyć, z pewnością chcieliby zaistnieć na rynku światowym.

Read more

Branżowe tłumaczenia telekomunikacyjne

Branżowe tłumaczenia telekomunikacyjne

Tłumaczenia przygotowywane dla sektora telekomunikacji są tekstami dość rygorystycznymi zarówno pod względem formy, jak i treści samego przekładu, a także odnośnie kompetencji wymaganych od tłumacza. Ze względu na potencjalnych odbiorców, wśród tekstów telekomunikacyjnych wyróżnia się dwa charakterystyczne rodzaje dokumentów.  Read more